• 0920-120 10
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Om oss

Om Bra El & Energiteknik i Luleå - Din lokala elinstallatör

ETT LITET FÖRETAG MED LÅNG ERFARENHET

Bra El och Energiteknik

Telefon: 0920-120 10

Niclas Uvemo

Isac Uvemo

Arvid Isaksson

Bra EL i Luleå - En elinstallatör med fokus på kvalitet
Kvalitet
Vi arbetar på ett aktivt sätt & med materialval som säkerställer högsta kvalitet på utförda arbeten. Vi följer självklart de lagar & regler som finns i branschen, och vår ambition är att hela tiden ha ett högt kvalitetstänkande och ständigt utveckla vårt kvalitetsarbete inom företaget.

Vi ställer även dessa krav på våra underentreprenörer / samarbetspartners
Miljö
Vi arbetar på ett aktivt sätt för att minska vår belastning på miljön.
Vi sorterar & återvinner största möjliga del av det avfall som uppkommer i arbetet
Maskiner och verktyg som Vi använder är av senaste typen och detta bidrar till minskad miljöpåverkan, vår ambition är att samåka i möjligaste mån. Vi arbetar med att skapa energieffektiva elinstallationer hos våra kunder som resulterar i minskad miljöpåverkan.
Vi ställer även dessa krav på våra underentreprenörer / samarbetspartners.
Bra EL i Luleå - En elinstallatör med fokus på kvalitet
Image
Servicebilar
Vi använder oss av moderna, välutrustade servicebilar. Servicebilar som vi ser att i vårt företag är anpassande för, för de typer av jobb vi utför.

För att minska miljöpåverkan
Våra Servicebilarna har mätinstrument  som installationerna ställer krav på i dag. Vi har ett välfyllt sortiment av installations material. Allt detta för att vara så kostnadseffektiva för våra kunder.

DIN LOKALA ELINSTALLATÖR

Vår personal är mycket kunnig inom våra områden och företaget strävar hela tiden efter att utbilda vår personal fortlöpande med de utbildningar som är av kvalitet.

Något mer du undrar över?

Bra El & Energiteknik i Luleå AB

Blomgatan 17
973 31 Luleå
Image

Kontakta oss idag

© 2024 Bra El & Energiteknik i Luleå AB. Alla rättigheter förbehålles